REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BABYELEPHANT.pl

obowiązujący od 25.12.2014r.

§1
Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:
Firma handlowa ”VENUS” Maja Potocznik
z siedzibą w 75-448 Koszalinie przy ul. H. Kołłątaja 1A
E-mail: biuro@babyelephant.pl
tel.790 896 246

§2
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu napodstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§3
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta/formularz);
e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu;
telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość zinformacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający znajdujący się na stronie podsumowującej Zamówienie.

6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienia Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym

7. W przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu odnotowania potwierdzonego przez Klienta zamówienia w Sklepie.

§4
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:
płatność przy odbiorze (pobranie),
płatność przelewem (przedpłata),
płatność za pośrednictwem Przelewy24 (elektroniczna).

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
Kurier- pobranie – 18zł.
Kurier- przedpłata – 16 zł.

3. W przypadku przesyłek ponadgabarytowych ceny określane są indywidualnie. Nie są one naliczane automatycznie. W celu potwierdzenia ceny przesyłek ponadgabarytowych pracownik Sklepu kontaktuje się bezpośrednio z Klientem.
4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
5. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

§5
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych – Poczty Polskiej i firmy kurierskiej DPD Polska – lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej (płatność elektroniczna) termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż określony w pkt. 2, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§6
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
Formularz reklamacji do pobrania, znajduję sie tutaj https://babyelephant.pl/Formularz_reklamacji.pdf Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać
Firma handlowa ”VENUS” Maja Potocznik
ul. H. Kołłątaja 1A
75-448 Koszalin

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. W przypadku wdania się w spór ze Sklepem w związku z obsługą reklamacji towaru Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

§7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: biuro@babyelephant.pl.] Formularz odstąpienia od umowy do pobrania, znajduje sie tu https://babyelephant.pl/Formularz_Odstapienia_OU.pdf
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków może być wykonany na kartę.
6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach: gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; gdy przedmiotem umowy sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana.

§8
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§9
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

Menu
Call Now Button